En Parson är stor hund i liten lyxig förpackning!
När du läser detta kan du också läsa mellan raderna.

Då kan du skämt samt jämföra dem med ta en korsning mellan Dr. Jekyll och Mr. Hyde eller en ängel och hin håle själv.

Man skall aldrig underskatta en Parson och dess egenskaper för arbete vilket gör den lämplig till der mesta.

Många gånger klarar den mycket mer än man kunnat drömma om.

En väl uppfostrad Parson som får en uppgift att fylla, blir världens goaste familjemedlem.

Alla kan köpa och äga en Parson men det är engagemanget, uppfostran och aktiveringen som visar om ägaren är lämplig.

 
 

 
 

 

Utställning är också en tävlingsform

 

Mer om utställningar och hur det går till på utställning, vilka utställningar
som arrangeras både inom Sverige och i övriga länder kan du läsa här:


Svenska Kennelklubben


Hur går det till?


Aktuella utställningar

 

Utställningar utomlands


Vad gäller för att resa utomlands med hund?


Svenska Terrierklubben

 

Svenska Parsonklubben


Nybörjarguide

 
 
 
 

 

Bruks, lydnad och Agility

 

Detta är andra sporter som många ägnar sig åt.
För att kunna ägna sig åt dessa sporter krävs det att både hund och förare har god kondition.

Innan man kan börja tävla måste man träna en hel del.
Sporterna kräver ett gott samarbete mellan hund och förare.

Mer om bruksgrenar finns på Brukshundklubbens hemsida och om den snabba tävling-formen Agility kan du läsa mer om på här.

Malin med Fido, 11 månader

 
 
 
 

 

Hunting and trials

 

Praktisk jakt är det inte så många Parsonägare som ägnar sig åt.

Det kan bero på att man inte vill jaga eller överhuvudtaget inte har möjlighet.

Alla kan ägna sig åt grytträning/ prov, man behöver inte ha vapen, jaktmarker eller förkunskaper. Detta är något varje Parsonägare borde prova på, inte minst för den viktiga utvärderingen av hundens fysiska och psykiska kvaliteter.


Grytträning/prov och i viss mån även viltspår,

(se nedan) anordnas av bland annat

Grythundkluben och Tysk Jaktterrierklubb.

Det finns tränings- och provgryt i runt om i landet.


För att kunna ägna sig åt dessa sporter krävs det till att börja med inte så mycket fysisk träning. Den får man bygga upp både hos sig själv och hunden vartefter aktiviteterna blir krävande.

God fysik är ett måste vid praktisk jakt.

Ett måste är att hunden har instinkter för att arbeta och att man till en början tar hjälp

av dem som redan har kunskaper.

Vid träningsgryten finns alltid kunniga personer som hjälper dig tillrätta med bästa träningen

av din hund.

 
 
 
 

 

Viltspår - ekipage behövs alltid!

 

Även viltspår är en gren som alla kan prova på.


Det behövs dock stor kunskap om naturen, viltet och deras egenskaper.

Man skall kunna utläsa hur och var viltet är skadat, och man måste ha skogsvana.

Många rasklubbar och viltvårdsföreningar anordnar kurser både för nybörjar- och

mer rutinerade ekipage.

Vänd dig till dessa klubbar eller kanske till någon jägare så kan du säkert få tips

vart du skall vända dig.
Det finns även privata instruktörer som utbildar eftersöksekipage.

Tillgängligt eftersöksekipage krävs vid all jakt.